Kennisbank: gratis advies uit de regio

Sharon Potijk, eigenaresse

Sharon-contact"Door samen naar een vraagstuk te kijken, worden problemen ineens héél anders benaderd".

Vul hieronder ons formulier in, en wij zullen u assisteren.

Vragen kost niks, kunnen we ergens mee helpen?

Maak het uzelf gemakkelijk en laat een korte boodschap achter waarna we u terugbellen of mailen.

Een moment geduld aub.


Sharon Administratie

Lyts Blijema 29
9001 LH Grou
Friesland
Nederland

+316- 505 23 604
info@sharonadministratie.nl

Waar ligt de grens tussen communicatiemiddel en computer? Hof Amsterdam vindt dat de iPad een communicatiemiddel is, waar Rechtbank Haarlem eerder oordeelde dat de iPad juist géén communicatiemiddel is.

De iPad: computer of communicatiemiddel?

iPad cadeau

Een mediabedrijf had in 2010 haar vaste medewerkers in 2010 een iPad gegeven. Zij hoefden hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Ook bestonden er geen afspraken tussen werkgever en werknemers over het gebruik van het apparaat. Bij het uit dienst treden mochten deze medewerkers hun iPad gewoon meenemen.

Rechtbank Haarlem meende dat de iPad geen communicatiemiddel is. Mede vanwege formaat, geheugen (32GB) en gebruiksmogelijkheden moest de iPad fiscaal als een computer gelden.

In hoger beroep oordeelt Hof Amsterdam nu anders. Het Hof vindt de parlementaire geschiedenis van het wetsartikel (artikel 15b van de Wet LB 1964) onvoldoende helder om een duidelijke afbakening te maken tussen apparaten die te beschouwen zijn als communicatiemiddel en apparaten die als computer zijn aan te merken. Sinds de eerste totstandkoming van deze bepaling in 2005-2006 heeft de technologische ontwikkeling geleid tot een verregaande vervaging van het onderscheid tussen computers enerzijds en communicatiemiddelen anderzijds. Deze onduidelijkheid speelde al in 2010, toen de iPads werden verstrekt door het bedrijf. De iPads hebben volgens het hof naar hun gebruiksmogelijkheden zowel elementen van een (klassiek) communicatiemiddel als elementen van een (klassieke) computer.

Fiscaal een computer of niet?

Voor de loonheffing is het toch nodig om een keuze te maken tussen communicatiemiddel (art. 15b, lid 1 f Wet LB 1964) of computer (art. 15b, lid 1 s Wet LB 1964). Een belangrijke overweging voor de hof om de iPad juist aan te duiden als communicatiemiddel is dat in elke situatie waarbij de gebruiker gegevens moet invoeren, er een toetsenbord verschijnt dat een belangrijk deel van het scherm in beslag neemt. Dit maakt de invoer van gegevens aanzienlijk minder vlot dan bij een computer het geval zou zijn. De beperkingen die hiervan een gevolg zijn, zijn niet of nauwelijks van belang bij de communicatietoepassingen (zoals sms, e-mail, en internet). Ze doen zich vooral voor bij die functies/applicaties die niet als communicatie zijn aan te merken. Het hof verwijst naar de woorden van de staatssecretaris in zijn besluit van 20 februari 2009 ten aanzien van smartphones: “het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn bij deze apparaten te beperkt voor langdurig gebruik als computer”.

Zakelijk gebruik van een communicatiemiddel

Waar een computer voor minimaal 90% zakelijk gebruikt zou moeten worden, ligt de lat

Continue Reading →

Nu de economie weer aantrekt, wilt u misschien weer meer personeel inhuren. Maar hoe voorkomt u onnodige kosten?

Bij het inhuren van personeel hangt uw aanpak af van de situatie van uw bedrijf. Ondoordachte keuzes kunnen leiden tot een kostbare financiële misser. Hieronder vindt u zes veel voorkomende valkuilen op een rij.

Selectie

1. Geen arbeidsrelatie: VAR-wuo en OVO

Een extra vraag naar arbeid begint vaak met het inschakelen van flexibel personeel. Volgens cijfers van het CBS is inmiddels één op de vijf werkenden een flexwerker.

Wilt u helemaal geen arbeidsrelatie, dan is de groeiende pool aan zzp’ers de oplossing. Om te voorkomen dat de fiscus oordeelt dat er toch sprake is van een dienstverband, moet u altijd zorgen dat:

 1. uw ingehuurde zzp’er een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) kan overleggen;
 2. u de opdracht vastlegt in een zogenoemde Overeenkomst van Opdracht (OVO) tekent;
 3. u zonder uitzondering uitbetaalt op basis van facturering.

2. Positie van flexibel personeel

Het arbeidsrecht gaat in 2014 en 2015 flink op de schop. Onderdeel van de Wet werk en zekerheid is een versterkte positie van de flexwerker met een tijdelijk arbeidscontract. De belangrijkste zaken waar u mee te maken heeft:

 1. Flexwerkers krijgen sneller een vast contract.
 2. Voortaan geldt een wettelijke aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer.
 3. U bent verplicht één maand voor de afloop van het tijdelijke contract schriftelijk te laten weten of u dit verlengt of niet.
 4. U mag slechts een concurrentiebeding ‘op grond van zwaarwegende belangen’ opnemen.

3. Wervingskosten

Als de zaken structureel in de lift zitten, gaat u misschien denken aan nieuw personeel Dat kunt u doen via een payroll- of uitzendbureau, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.

Zelf doen is zeker met alle online mogelijkheden een alternatief. Wel kost het meer tijd dan uitbesteden en soms ook veel meer geld dan u denkt, zeker als u ad-hoc en niet gericht te werk gaat. Als u toch voor deze optie kiest, kunt u proberen de kosten te beperken. Houdt u vooral de volgende aspecten in de gaten:

 1. Bewaar alle brieven en cv’s van sollicitanten zodat u niet iedere keer opnieuw dure advertentiekosten hoeft te betalen als u iemand zoekt voor dezelfde functie.
 2. Kijk kritisch naar vacaturebanken. Tegenwoordig zijn veel goedkope en gratis alternatieven voor de grote, dure jobboards.
 3. Werkzoekenden kijken steeds vaker naar gespecialiseerde vacaturebanken. Zet uw vraag daarom gericht in op regio, branche of specialisme.
 4. Zet het netwerk
Continue Reading →